Het huwelijk, verdieping

Leven zonder liefde? Dat bestaat niet. Een kind dat opgroeit zonder ouders die van hem houden, heeft geen leven. Wie genegeerd wordt door alle mensen om hem heen, heeft geen leven. Liefde haalt het beste in ons naar boven. Het is veel meer dan iemand aardig vinden, meer dan seksueel omgaan met elkaar. Liefde is durven zeggen: ‘Jij bent de moeite waard, ik zal er zijn voor jou.’

We hebben Gods liefde nodig

Als mensen hebben we de liefde van God nodig. Want alleen met Gods liefde voor ons kunnen we uitgroeien tot mensen ‘naar Gods hart’. Als God ons niet zou liefhebben, kunnen wij niet bestaan. Zijn liefde maakt ons tot mens. De mooiste aanduiding voor God is dan ook: ‘JHWH… ik ben er… voor jou.’

U bent verliefd en leert elkaar kennen

Eerst is er die eerste échte ontmoeting: u staat in vuur en vlam! Na de eerste verliefdheid leert u elkaars goede en slechte eigenschappen kennen. Langzaam ontdekt u: deze mens wilt u uw leven niet meer missen. Zonder hem of haar zou het leven geen leven meer zijn… En dit is het begin van liefde.

Er komt een bruiloft aan

Samen besluit u om te gaan trouwen. Dat betekent: u maakt openbaar dat u niet meer alleen door het leven wilt gaan; er staat voortdurend iemand naast u. Iemand met en voor wie u wilt leven. Samen door het leven gaan: dat is iets nieuws, niet alleen voor u, maar ook voor uw ouders, uw familie en uw vrienden. En… iedereen mag dat weten! Daarom gaat u naar het gemeentehuis om dit plechtig te laten vastleggen. Maar… gaat u hiervoor ook naar de kerk?

U gaat trouwen voor de kerk

Maakt u samen met uw partner bewust deel uit van de geloofsgemeenschap van Jezus Christus? Of staat u positief ten opzichte van die gemeenschap, de Kerk dus? Deel uitmaken van de kerkgemeenschap van Jezus betekent dat u Hem centraal wilt stellen in uw leven, dat u naar Zijn woord en voorbeeld wilt leven en dat u die overtuiging regelmatig met uw mede-gelovigen wilt vieren. Als dat uw perspectief is, dan is het zinvol om te trouwen binnen de geloofsgemeenschap. Zo laat u de Kerk weten dat u geen individuen meer wilt zijn, maar een twee-eenheid.

U belooft trouw aan elkaar

God heeft man en vrouw voor elkaar bestemd. Zij geven elkaar hun liefde en staan open voor nieuw leven als vrucht van hun liefde. Zo vormen zij samen een beeld van de overstromende liefde van God. Het sacrament van het huwelijk ontstaat als man en vrouw elkaar trouw beloven. Deze belofte spreken zij uit in het openbaar, ten overstaan van God en van de kerkgemeenschap, die vertegenwoordigd wordt door getuigen.

U ontvangt Gods zegen

De priester roept Gods zegen over het paar af. Maar het is niet de priester die het huwelijkssacrament toedient – man en vrouw dienen het elkaar toe. Het huwelijk wordt voltrokken door de lichamelijke vereniging van het nieuwe paar. Man en vrouw zijn vrij van elke verplichting of dwang. Zij schenken zich aan elkaar tot de dood hen scheidt. Ze vormen een levensgemeenschap die openstaat voor het ontvangen van kinderen. 

Trouwen voor de kerk maar niet gedoopt of katholiek?

Wilt u trouwen met iemand die niet katholiek is? Dat kan. Is diegene gedoopt? Dan heeft u verlof nodig van de bisschop. Is diegene niet gedoopt? Dan moet u de bisschop om dispensatie vragen