Het Heilig vormsel

Na de sacramenten van Doop en Eucharistie (Eerste Heilige Communie) voltooit het sacrament van het Vormsel de volledige opname (initiatie) in de gemeenschap van de Kerk. Wie het Vormsel heeft ontvangen, is voor de Kerk volwassen. Je mag nu leven in de kracht van Gods Geest.

Wanneer vindt het Vormsel plaats?

De voorbereiding op het Vormsel vindt plaats in het jaar dat uw kind in groep 8 zit. De kinderen ontvangen het Vormsel in mei 2022.

Uw kind praat samen met andere tieners over het geloof

Voor kinderen is deze voorbereiding een mooie aanleiding om na te denken over hun geloof en hier met leeftijdsgenoten over te praten. Ons voorbereidingstraject laat het jonge gezicht van de Kerk zien. Laat u verrassen!

Lees hier meer over de Vormselvoorbereiding in het schooljaar 2021-2022 in de Sint-Jan.

De bisschop zalft uw kind met olie

Bij het Vormsel legt de bisschop (of in uitzonderlijke gevallen een gedelegeerd priester) de vormeling de hand op en zalft hij diens voorhoofd met olie (chrisma). Daarbij spreekt de bisschop de woorden: ‘Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.’ De olie is eerder dat jaar door de bisschop gewijd, in de Goede Week (de week vóór Pasen) op de vooravond van Witte Donderdag.

Uw tiener wordt een ‘gezondene’

Met het Vormsel ontvangt uw kind de gave van de heilige Geest: de kracht om in de wereld met woord en daad te getuigen van Gods liefde. Daarmee wordt uw kind een ‘gezondene’, net als de leerlingen van Jezus die met Pinksteren werden uitgezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen.

Gerelateerde artikelen

Test titel


Lees verder

Test titel


Lees verder