Geef een misintentie op

Voor iedere Eucharistieviering kunt u een misintentie opgeven. Bij een misintentie kunt u een intentie verwoorden waarvoor in de Eucharistieviering bijzonder wordt gebeden. Uw intentie wordt zo opgenomen in de voorbede en bij God aanbevolen. De intentie kan zijn voor een overleden dierbare, voor een zieke, uit dankbaarheid, voor het welslagen van een operatie of een examen of bij gelegenheid van een jubileum. Ook is het mogelijk om een 'bijzondere intentie’ op te geven. Uw naam is dan bekend bij het secretariaat maar bij de intentie zelf wordt geen naam genoemd.

U wilt een misintentie opgeven

U geeft uw misintentie op via de mail secretariaat@sintjandenbosch.nl of door te bellen naar het secretariaat. Het secretariaat is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is 073-6130314. Tijdens de openingstijden van het secretariaat kunt u daar ook persoonlijk uw intentie opgeven. Daarnaast kunt u ook schriftelijk een misintentie opgeven. Geef altijd aan waarvoor de intentie is, voor wanneer de intentie is en voeg uw bijdrage toe.

Tot wanneer kunt u een misintentie aanleveren?

Wilt u dat uw misintentie op zondag wordt voorgelezen? Dan kunt u tot donderdag 12 uur uw misintentie opgeven. Misintenties die na donderdag 12 uur worden aangeleverd, kunnen pas vanaf dinsdag worden gelezen. Dit heeft te maken met de openingstijden van het secretariaat.

U wilt een misintentie op:

  • vrijdag, zaterdag, zondag of maandag: geef dan uw misintentie uiterlijk donderdag voor 12 uur op
  • dinsdag: geef uw misintentie uiterlijk maandag voor 12 uur op
  • woensdag, donderdag: geef uw misintentie uiterlijk dinsdag voor 12 uur op

 

Wat kost een misintentie?

Gods liefde en barmhartigheid zijn niet te koop. Maar het is een goed en ook heel oud gebruik om voor een opgegeven misintentie een stipendium te geven. Een stipendium is een bijdrage voor de kerkelijke viering, een offergave aan de Kerk. Het stipendium komt ten goede aan de parochiegemeenschap. Het stelt ons in staat het pastorale werk nu en in de toekomst uit te voeren. De richtlijn van het bisdom voor een intentie is €12,50.

U kunt uw bijdrage overmaken

Het bedrag dat u wilt schenken, kunt u overmaken op rekening IBAN  NL24 INGB 0656 4387 46 t.n.v. parochie H. Johannes Evangelist. U kunt uw bijdrage ook samen met uw misintentie afgeven bij het secretariaat.