Feestelijke diakenwijding

Op zaterdag 5 november heeft Mgr. Gerard de Korte in de Sint-Janskathedraal Peter Pot en Nick Kersten tot diaken gewijd.

Peter Pot is getrouwd, vader van drie kinderen en pastoraal werker in de parochie H.H. Cosmas en Damianus in Groesbeek.

Nick Kersten is seminarist van het Sint-Janscentrum en heeft het afgelopen studiejaar pastoraal mogen meewerken in de Maria geboorte kerk in Nijmegen en zal als diaken aan de gemeenschap in Nijmegen verbonden blijven op weg naar zijn priesterwijding.

Het was een feestelijke en plechtige viering met een prachtige opluistering in de liturgie door de Schola Cantorum ’s-Hertogenbosch.

(fotoserie: Wim Koopman)