Dopen in de Sint-Jan, verdieping

Het doopsel is het eerste sacrament. Bij kleine kinderen belooft u als ouder uw kind gelovig op te voeden, maar dopen kan ook op latere leeftijd. Uw kind kan bijvoorbeeld rond de Eerste Heilige Communie het doopsel willen ontvangen of u wilt zelf als volwassene gedoopt worden. Dan wordt er eerst catechese gegeven. Volwassenen ontvangen in één viering de initiatiesacramenten van doopsel, vormsel en eucharistie (communie).

Het doopsel is het eerste sacrament

In het doopsel vieren we dankbaar dat we het kind van God gekregen hebben. We vieren dat in Hem onze toekomst ligt. Ons leven is blijvend geborgen in zijn liefde.

U belooft als ouder uw kind gelovig op te voeden

Als ouders zeggen namens uw kind (de dopeling) ‘ja’ tegen Jezus en ‘ja’ tegen het geloof van de Kerk. U belooft uw kind op te voeden in Gods Geest. Door het doopsel wordt de dopeling kind van God en lid van de kerk van Christus.

Dopen gebeurt met symbolen

De tekenen van het sacrament van het doopsel zijn het water en de zalving met Chrisma. Het doopkleed en de doopkaars symboliseren het nieuwe leven dat we in de doop ontvangen. Tijdens de doopvoorbereiding wordt uitgebreid ingegaan op de betekenis van deze tekenen en symbolen.

“Volwassenen ontvangen in één viering de initiatiesacramenten van doopsel, vormsel en eucharistie. Gewoonlijk gebeurt dat tijdens de paaswake.”

Dopen kan ook op latere leeftijd

Wilt u uw kind op latere leeftijd laten dopen, bijvoorbeeld rond de Eerste Heilige Communie? Dan krijgt uw kind eerst catechese. Dit vindt in de praktijk vaak samen plaats met de Eerste Communievoorbereiding.

Wilt u als volwassene gedoopt worden? Dan krijgt u ook eerst catechese. Deze tijd van voorbereiding noemen we het catechumenaat.  Volwassenen ontvangen in één viering de initiatiesacramenten van doopsel, vormsel en eucharistie (communie). Gewoonlijk gebeurt dat in onze parochie tijdens de viering van de paaswake in de avond van paaszaterdag.

De voorbereiding van volwassenen op het ontvangen van de initiatiesacramenten vindt plaats in parochieverband door één van de diakens. Informatie kunt u opvragen bij het parochiesecretariaat.