Byzantijnse Liturgie en Byzantijns Koor

Komende zondag, 25 september, zal er om 12.00 uur een Byzantijnse Liturgie in de Sint-Jan worden gevierd. De viering is de opmaat naar de geboortedag van de apostel Johannes (Sint-Jan) op 26 september. In de Oosterse liturgie wordt dit geboortefeest gevierd. Vanwege het grote jubileumjaar van de Bossche Sint-Jan wordt daar dit jaar stilgestaan bij deze feestdag. Het Nijmeegs Byzantijns Koor verzorgt de zang.

Het vieren van de Byzantijnse ritus is in de Rooms-Katholieke kerk een vast onderdeel van o.a. de pauselijke eredienst.

Reeds in de 6e eeuw ontstond in het christelijk Oosten een ander soort ritus die heel sterk op de stadsliturgie van Antiochië en Constantinopel was gebaseerd. In het Westen was de Latijnse liturgie vooral een eredienst die in de kloosters werd gevierd.

Maar beide werden ook in Rome gevierd. Een overblijfsel daarvan is het Kyrie in de Latijnse liturgie alsook de huidige (oorspronkelijke) intredeprocessie met het evangelieboek die u ook in de Byzantijnse liturgie kunt ervaren en die behoort bij de officiële opening van de oosterse eucharistieviering.

Het Nijmeegs Byzantijns Koor, opgericht op 1 september 1972, verzocht de Byzantijnse liturgie die naast de Romeinse ritus een van de vier ritussen is die deel uit maakt van de Latijnse kerk. Het Nijmeegs Byzantijns koor heeft zich tot doel gesteld een bijdrage te leveren aan de viering en uitvoering van Byzantijnse gezangen voornamelijk uit de Slavische tradities van Oekraïne, Rusland en Servië.

Nijmeegs Byzantijns Koor tijdens een repetitie