Bossche Bidtocht wordt immaterieel erfgoed

De jaarlijkse bidtocht met het beeld van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch door de straten van de binnenstad van Den Bosch is opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland.

Broederschap

Het initiatief hiertoe is genomen door de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. De Broederschap richt zich op de Mariaverering in ’s-Hertogenbosch. Behalve voor de organisatie van de bidtocht, is de Broederschap ook verantwoordelijk voor de verzorging van de Mariakapel en het beeld van Maria. Daarnaast verzorgt de Broederschap in de meimaand samen met de parochie alle vieringen in de Sint-Jan op zaterdag en zondag. Aan deze vieringen wordt medewerking verleend door het vaste koor van de kathedraal, de Schola Cantorum, en daarnaast door vele gildes en gastkoren uit de regio.

Unesco

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft bevestigd dat de bidtocht aan de criteria voor immaterieel erfgoed voldoet, zoals gesteld in het UNESCO Verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed en heeft de aanmelding per 15 januari zichtbaar gemaakt op: www.immaterieelerfgoed.nl. Hiermee wordt de bidtocht dus erkend als een belangrijke cultuuruiting die een plaats verdient in het Nederlandse immaterieel erfgoed

Zondag 30 april 19.00 uur

In 2023 zal de bidtocht anders dan de afgelopen jaren niet worden gehouden op Moederdag maar bij de opening van de meimaand op 30 april. Er is dan om 19.00 uur eerst een korte gebedsdienst in de Sint-Jan, waarna de tocht rond 19.30 uur zal beginnen.  De bidtocht volgt de gebruikelijke route. Rond 20.15 uur wordt de stoet terug verwacht in de kathedraal.