30 april 2023

Bidtocht Zoete Moeder

In 2023 zal de bidtocht anders dan de afgelopen jaren niet worden gehouden op Moederdag maar bij de opening van de meimaand op 30 april. Er is dan om 19.00 uur eerst een korte gebedsdienst in de Sint-Jan, waarna de tocht rond 19.30 uur zal beginnen. De bidtocht volgt de gebruikelijke route. Rond 20.15 uur wordt de stoet terug verwacht in de kathedraal.