Zaligverklaringsproces Br. Everardus Witte van start

Dinsdag 20 juni 2023 is in Stadsklooster San Damiano in Den Bosch het Zaligverklaringsproces van de Franciscaner broeder Everardus Witte heropend. Velen kennen hem onder de naam van het Heilig Bruurke van Megen. De bisschop heeft gisteren de kerkelijke eden afgenomen van de vice-postulator, de kerkelijke rechtbank en de historische commissie.

Mgr. De Korte heeft plebaan Vincent Blom benoemd tot zijn gedelegeerde in het Zaligverklaringsproces en tot voorzitter van de kerkelijke rechtbank die voor de zaligverklaring noodzakelijk is. Een belangrijke taak van de rechtbank is getuigen te horen en toe te zien dat het proces volgens de Vaticaanse richtlijnen verloopt. De kerkelijke rechtbank zal zitting houden in de plebanie van de Sint-Jan.

Verdere informatie leest u op de website van het bisdom