Wapenschild Mgr. De Korte onthuld

Vandaag, 13 juni, is een bijzondere dag voor ons bisdom. Onze emeritus bisschop Mgr. Hurkmans gedenkt op zijn naamdag dat hij 25 jaar geleden tot bisschop werd benoemd en Mgr. De Korte viert vandaag in dankbaarheid zijn 68e verjaardag. Na de ochtendmis in de kathedraal heeft de plebaan namens het kerkbestuur het wapenschild van Mgr. De Korte aangeboden aan de jarige.

In de kooromgang van de Sint-Jan hangen sinds de jaren 50 van de vorige eeuw de wapenschilden van de bisschoppen van ’s-Hertogenbosch die sinds het herstel van bisschoppelijke hiërarchie in 1853 in Den Bosch hebben geresideerd. Het was plebaan Van Susante die het initiatief nam om deze wapenschilden te laten vervaardigen. Het onderstreept de Sint-Jan als bisschopskerk. Van de huidige bisschop ontbrak het schild. Nu is de galerij compleet.

Frater Leo Disch van de abdij St. Benedictusberg in Vaals heeft het huidige schild vervaardigd. Femke Rinkel vervaardigde de tekst onder het wapenschild. Moge de wapenspreuk Confidens in Christo velen inspireren: In vertrouwen op Christus.