Vladimir Palte, diaken

Diaken Vladimir Palte heeft als speerpunten Kerk & Samenleving en Roeping & Vorming. Curriculum: 6 september 1953 geboren te Batadorp-Best. 1987 doctoraal na Theologieopleiding in Straatsburg en Tilburg. 24 september 2005 diakenwijding door mgr. Hurkmans.

Mijn naam is Vladimir Palte en als permanent diaken maak ik deel uit van het pastorale team van de parochies H. Johannes Evangelist en H. Maria.

Ik ben geboren in 1953 te Batadorp-Best, opgegroeid in Drunen en inmiddels vijfendertig jaar woonachtig in ‘s-Hertogenbosch. Gehuwd met Jacqueline; samen hebben wij drie volwassen zonen en één kleinkind.

Mijn theologiestudie maakte ik achtereenvolgens in Straatsburg en Tilburg, waar ik in 1987 mijn doctoraal behaalde. Gedurende vijfentwintig jaar was ik werkzaam als docent in het middelbaar onderwijs. In 2005 werd ik diaken gewijd.

In de nieuwe parochie ben ik speerpunthouder op de terreinen van “Kerk en samenleving” (diaconie, m.o.v., oecumene, maatschappelijk debat) en “Roeping en vorming” (diocesane geloofscursus, bijbelkringen, inloopavonden, catechese, vrijwilligersbeleid en -vorming, alpha-cursus).

Als parochie zijn wij geroepen om de schatten van ons geloof beschikbaar te stellen aan anderen, om ons geloof te delen in woord en daad. Daar wil ik graag als diaken mijn steentje aan bijdragen. Christenen dienen sporen van God uit te zetten in de samenleving: door te getuigen van ons geloof, door het bestrijden van armoede en onrecht, door het opkomen voor gerechtigheid, door het lenigen van de nood van medemensen. Als gemeenschap in Christus dienen wij de liefde in praktijk te brengen en zo uiting te geven van de vreugde en de hoop die in ons leeft. Mijn wens is dat het bewustzijn van deze opdracht, die in de Kerk vanaf het begin aanwezig is geweest, ook in onze nieuwe parochie sterk mag groeien. Samen met u allen wil ik mij daarvoor inzetten.

Diaken Vladimir Palte heeft als speerpunten Kerk & Samenleving en Roeping & Vorming.

Curriculum

6 september 1953  geboren te Batadorp-Best 
1987  Doctoraal na Theologieopleiding in Straatsburg en Tilburg 
24 september 2005  diakenwijding door mgr. Hurkmans