Vincent Blom, plebaan

Inspiratie voor mijn leven en werken vind ik heel sterk in mijn patroonheilige: de H. Vincentius a Paulo. In zijn leven komen Godsvertrouwen, de ijver voor de verkondiging van het evangelie en de zorg voor de zwakken samen. Zo was deze grote heilige van de ‘gouden eeuw’ Man Gods. Zijn lijfspreuk is een blijvende inspiratie: ‘Breng het evangelie naar de armen’.
Vincent Blom

Geboren in Utrecht (1967) als telg in een oud kostersgeslacht. Na de middelbare school en enige jaren werkzaam te zijn geweest op de administratie van een groot ziekenhuis, ben ik in 1992 begonnen aan de priesteropleiding. Deze opleiding werd op 6 juni 1998 bezegeld met de priesterwijding.

Na mijn stagejaar en een eerste pastoraal jaar in Odiliapeel, was ik voor een aantal jaar werkzaam in de Binnenstadparochie van ’s-Hertogenbosch (1999-2005), daarna de Odulphusparochie van Best (2005-2009) en vanaf 1 september 2009 als pastoor van de H. Odaparochie.

Tevens was ik, van 2009 tot 2019, deken van het dekenaat Veghel-Sint-Oedenrode. Begin 2017 heeft de bisschop mij benoemd tot gedelegeerde voor de liturgie in ons bisdom. En op 1 februari 2019 heeft de bisschop mij benoemd tot plebaan van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan en tot pastoor van de parochie H. Maria.

Daarnaast maak ik als pastoraal adjunct-directeur deel uit van de pastorale leiding van de Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ) en ben ik verbonden aan het Huis voor de Pelgrim in Maastricht.

Inspiratie voor mijn leven en werken vind ik heel sterk in mijn patroonheilige: de H. Vincentius a Paulo. In zijn leven komen Godsvertrouwen, de ijver voor de verkondiging van het evangelie en de zorg voor de zwakken samen. Zo was deze grote heilige van de ‘gouden eeuw’ Man Gods. Zijn lijfspreuk is een blijvende inspiratie: ‘Breng het evangelie naar de armen’.