Vlogs van de plebaan

Plebaan Vincent Blom vertelt over allerlei aspecten in en om de Sint-Jan. Hier vindt u een overzicht van alle vlogs.

Titus Brandsma

22 september 2022

Op 15 mei 2022 heeft paus Franciscus de priester Titus Brandsma heilig verklaard. Zondag 22 mei heeft hiervoor in onze Sint-Janskathedraal een dankviering plaatsgevonden.

Kijk de Sint-Jan

22 september 2022

Onder dat motto staan we stil bij bijzondere beelden in de Bossche kathedraal. Onze eerste stop is de Pieta. Maria, de Moeder van Smarten. Ook voor ons wil Maria een voorspraak zijn op onze levensweg. In deze veertigdagentijd bidden we om de voorspraak van de Moeder van Smarten voor de bevolking van Oekraïne en voor allen die lijden onder het geweld van oorlog.

De kruisweg

7 april 2022

In ieder Rooms Katholiek kerkgebouw vind je een kruisweg. In veertien staties wordt de lijdensweg van Jezus uitgebeeld. In de veertigdagentijd, en bijzonder de vrijdagen, trekken de gelovigen biddend langs deze staties. Het actuele lijden in de wereld en in ons persoonlijk leven dragen we in verbondenheid met Jezus Christus. We doen dat in het geloof dat iedere kruisweg zijn voltooiing vindt in Pasen.

Venster Pasen

6 april 2022

We bereiden ons voor op het Paasfeest. We vieren de kern van het christelijk geloof: het sterven en de verrijzenis van Jezus Christus. in het zuidertransept van de kathedraal komt dit tot leven in het fraaie en kleurrijke venster. Moge dit venster onze blik richten op Pasen.