Dankviering heiligverklaring Titus Brandsma

Zondag 15 mei is pater Titus Brandsma heilig verklaard in Rome. Ter gelegenheid van de heiligverklaring vindt er op zondag 22 mei een nationale dankviering plaats in de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch. Bij de dankviering is een delegatie van de Nederlandse bisschoppen aanwezig. De Generale Overste van de Karmelorde is aanwezig. Ook zijn de prior-provincaal en leden van de Nederlandse Karmelorde en familieleden van Titus Brandsma aanwezig. 

De dankviering vindt plaats in de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch om 16.00 uur. De aartsbisschop van Utrecht, Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant in de dankviering. De Schola Cantorum zingt onder andere een motet van Chris Fictoor met tekst van Titus Brandsma. Dit motet is voor deze heiligverklaring gecomponeerd. 

Pater Titus Brandsma is op 17 juni 1905 tot priester gewijd in de Sint-Janskathedraal. In de gedachteniskapel van de kathedraal staat een buste van de heilige pater en een urn met as uit een massagraf van concentratiekamp Dachau. 

De karmeliet Brandsma verdedigde de vrijheid van de katholieke media in bezet Nederland. Het nationaalsocialisme was voor hem een vorm van nieuw heidendom. Tegenover het recht van de sterkste en de rassenwaan van de nazi’s verdedigde Brandsma het recht van de zwakke en de waardigheid van iedere mens. Pater Titus deed dat als een diepgelovig christen. De nazi’s zagen het gevaar van pater Titus en hebben zijn stem tot zwijgen gebracht. Hij werd in 1942 in Dachau vermoord.

Ook nu zijn er tal van landen waar de persvrijheid wordt ingeperkt en de mensenrechten met voeten worden getreden. Pater Titus kan worden gezien als patroon voor iedereen die opkomt voor de waardigheid van de mens als beeld van God.

Pater Titus woonde een groot deel van zijn leven binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Hij studeerde en doceerde in Megen, Boxmeer, Oss en lange tijd in Nijmegen. In deze laatste plaats was hij jarenlang hoogleraar aan de Katholieke Universiteit. Hij werd een groot kenner van de christelijke mystiek. Pater Titus leefde zelf vanuit een diepe vriendschap met Christus.