Mariabedevaart Den Bosch

De gezinsbedevaart die stond gepland op zaterdag 8 oktober 2022 is uitgesteld naar 2023. De exacte datum moet nog worden geprikt. Te zijner tijd zullen we hier weer berichten.

Heeft u interesse, of heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail:

U wordt dan op de hoogte gehouden van de nieuwe datum en andere relevante informatie.