Maria Tenhemelopneming

Maandag 15 augustus viert de Kerk het feest van Maria Tenhemelopneming. De Sint-Jan, heiligdom van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, viert dit feest uitgebreid. Vanaf zondag draagt het beeld van de Zoete Moeder de schutsmantel en de fraaie kroon.

Om 8.30 uur is er een gelezen H. Mis.

Om 12.30 uur is er een gezongen Eucharistie. Aansluitend wordt in de Mariakapel het Engel des Heren gebeden.

De feestdag wordt afgesloten met een gezongen Avondmis om 19.00 uur en een afsluitend gebed in de Mariakapel.

U bent van harte uitgenodigd om 15 augustus mee te vieren in de Sint-Jan.