Klokken Sint-Jan met de hand geluid

Vorig jaar, bij de grote restauratie van de toren van de kathedraal, is het mogelijk gemaakt dat de luidklokken van de Sint-Jan ook met de hand worden geluid. Normaal werkt dit met elektrische aandrijving en is het computergestuurd.

Het is mooi dat ook het handluiden weer mogelijk is. Vanuit de Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch is een klokkenluidersgroep samengesteld onder leiding van stadbeiaardier Joost van Balkom.

Vandaag, zaterdag 30 juli is er om 17.00 uur voor het eerst met de hand geluid. Vanaf nu iedere eerste zaterdag van de maand en bij bijzondere feest- of gedenkdagen worden de Klokken met de hand geluid. Naast de vaste luidingen voor de Missen op zondag en weekdagen luiden de klokken van de kathedraal iedere zaterdag om 17.00 uur als aankondiging en inleiding van de zondag.