Het pastorale team van de Sint-Jan

Het pastorale team van de parochie Sint-Jan bestaat uit plebaan Vincent Blom en de diakens Vladimir Palte en Tim Bangert. Naar het voorbeeld van Christus de Goede Herder willen de pastores u nabij zijn op verschillende terreinen. Heeft u behoefte aan contact? Neem dan contact op met het secretariaat (secretariaat@sintjandenbosch.nl of 073-6130314)
Vincent Blom
Vincent Blom
Plebaan
Begin 2017 heeft de bisschop mij benoemd tot gedelegeerde voor de liturgie in ons bisdom. En op 1 februari 2019 heeft de bisschop mij benoemd tot plebaan van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan.
Vladimir Palte
Diaken
Na mijn theologische studie in Straatsburg en Tilburg ben ik vijfentwintig jaar werkzaam geweest in het onderwijs. In 2005 ben ik tot permanent diaken gewijd. Sinds 2007 maak ik deel uit van het pastorale team dat verbonden is aan de Sint-Janskathedraal. Als parochie zijn wij geroepen om ons geloof te delen met elkaar en om “de schatten van ons geloof” beschikbaar te stellen aan anderen. Daar wil ik als diaken graag mijn steentje aan bijdragen in de liturgie, de catechese en het pastorale werk. Met elkaar mogen wij de liefde van Christus in praktijk brengen en zo uiting geven van de hoop die in ons leeft.
Tim Bangert
Diaken
In 1997 werd ik diaken gewijd. Kort daarop ben ik gaan werken als diaken in de parochies Binnenstad en Zuid van ’s-Hertogenbosch en daarna voor het bisdom. Sinds 2020 ben ik weer actief als diaken-assistent binnen deze parochie. Samen met plebaan Blom, diaken Palte en anderen ben ik blij te mogen werken aan een gemeenschap van vreugde en eenvoud vanuit vertrouwen in Christus die ons steeds nieuw leven schenkt.
Anne van Beljauw
Anne van Beljouw
Medewerker secretariaat
Mijn naam is Anne van Beljouw-van de Sande, 47 jaar geleden geboren in Nijnsel en daar nog steeds woonachtig met mijn man Sjack en onze 2 kinderen: Geert en Jan. Na mijn opleiding SPH heb ik vele jaren in de gezondheidzorg gewerkt, voornamelijk in de psychogeriatrie. In de tijd dat mijn man zijn bedrijf opzette (Beljouw Machine Service) ben ik enkele jaren thuis geweest voor de kinderen. Nu 10 jaar geleden ben ik gestart op het parochiesecretariaat van Parochie Heilige Oda in het mooie Sint-Oedenrode. En sinds januari 2021 mag ik deze functie vervullen voor de Sint-Jan. Een fijne werkplek met veel afwisseling in de werkzaamheden. En de vele lieve mensen die ik mag ontmoeten, maken elke dag anders en zorgen steeds voor nieuwe uitdagingen. In Sint-Oedenrode en Nijnsel hebben we een fijn sociaal leven. Met ons hele gezin maken we muziek bij o.a. Muziekvereniging Meierijstad. In de Odaparochie ben ik betrokken gebleven door mijn bijdrage in verschillende werkgroepen, waaronder de communie-voorbereiding en het inloopkoor Sing-In-Oda. Verder brengen we graag tijd door met vrienden en familie en ben ik graag creatief bezig.