Het pastorale team van de Sint-Jan

Het pastorale team van de parochie Sint-Jan bestaat uit plebaan Vincent Blom en de diakens Tim Bangert en Wilchard Cooijmans. Naar het voorbeeld van Christus de Goede Herder willen de pastores u nabij zijn op verschillende terreinen. Heeft u behoefte aan contact? Neem dan contact op met het secretariaat (secretariaat@sintjandenbosch.nl of 073-6130314)
Vincent Blom
Plebaan
Begin 2017 heeft de bisschop mij benoemd tot gedelegeerde voor de liturgie in ons bisdom. En op 1 februari 2019 heeft de bisschop mij benoemd tot plebaan van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan.
Tim Bangert
Diaken
In 1997 werd ik diaken gewijd. Kort daarop ben ik gaan werken als diaken in de parochies Binnenstad en Zuid van ’s-Hertogenbosch en daarna voor het bisdom. Sinds 2020 ben ik weer actief als diaken-assistent binnen deze parochie. Samen met plebaan Blom, diaken Cooijmans en anderen ben ik blij te mogen werken aan een gemeenschap van vreugde en eenvoud vanuit vertrouwen in Christus die ons steeds nieuw leven schenkt.
Wilchard Cooijmans
Diaken
Na mijn theologiestudie aan de UTP in Heerlen, was ik ruim tien jaar werkzaam als pastoraal werker. Allereerst in het bisdom van Breda, later in Geldrop, in het Bossche bisdom dus. Op 29 september 2001 werd ik tot diaken gewijd. In 2013 maakte ik de overstap naar de Odaparochie van Sint-Oedenrode, Son en Breugel, en per 1 september 2023 werd ik benoemd tot diaken voor de Sint Jansparochie in de Bossche binnenstad. Ik ben getrouwd met Liesbeth en we hebben volwassen twee dochters. Mijn vrouw en ik weten ons al vele jaren geïnspireerd door de spiritualiteit van de ongeschoeide Karmel, en met name door Theresia van Lisieux en haar grote vertrouwen in God. Dit gelovige vertrouwen wil ik graag met u delen.
Anne van Beljouw
Medewerker secretariaat
Mijn naam is Anne van Beljouw-van de Sande, 47 jaar geleden geboren in Nijnsel en daar nog steeds woonachtig met mijn man Sjack en onze 2 kinderen: Geert en Jan. Na mijn opleiding SPH heb ik vele jaren in de gezondheidzorg gewerkt, voornamelijk in de psychogeriatrie. In de tijd dat mijn man zijn bedrijf opzette (Beljouw Machine Service) ben ik enkele jaren thuis geweest voor de kinderen. Nu 10 jaar geleden ben ik gestart op het parochiesecretariaat van Parochie Heilige Oda in het mooie Sint-Oedenrode. En sinds januari 2021 mag ik deze functie vervullen voor de Sint-Jan. Een fijne werkplek met veel afwisseling in de werkzaamheden. En de vele lieve mensen die ik mag ontmoeten, maken elke dag anders en zorgen steeds voor nieuwe uitdagingen. In Sint-Oedenrode en Nijnsel hebben we een fijn sociaal leven. Met ons hele gezin maken we muziek bij o.a. Muziekvereniging Meierijstad. In de Odaparochie ben ik betrokken gebleven door mijn bijdrage in verschillende werkgroepen, waaronder de communie-voorbereiding en het inloopkoor Sing-In-Oda. Verder brengen we graag tijd door met vrienden en familie en ben ik graag creatief bezig.