Het bestuur van de parochie Sint-Jan

Het bestuur van de parochie Sint-Jan bestaat uit plebaan Vincent Blom als voorzitter. Hij wordt ondersteund door zes bestuursleden met elk hun eigen portefeuille. De ambtelijk secretaris verzorgt correspondentie van het kerkbestuur.
Vincent Blom
Vincent Blom
Plebaan
Begin 2017 heeft de bisschop mij benoemd tot gedelegeerde voor de liturgie in ons bisdom. En op 1 februari 2019 heeft de bisschop mij benoemd tot plebaan van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan en tot pastoor van de parochie H. Maria.
Jan Pommer
Vicevoorzitter
Meer dan 29 jaar mocht ik het ambt van burgemeester vervullen, waarvan de laatste 16 jaar in de gemeente Sint-Michielsgestel. Ik ben sinds 1 juli 2019 gepensioneerd en woon met mijn vrouw Willy in Den Dungen en heb twee kinderen en drie kleinkinderen. Tot op de dag van vandaag vervul ik diverse bestuurlijke en andere functies in het kerkelijk en maatschappelijk leven. Graag zet ik mijn ervaring, kennis en netwerk in voor de op- en uitbouw van een levende parochie, een hartelijke gemeenschap en een goed en waardig gebruik van de Sint-Jan voor stad en land.
Sebastiaan Roes
Secretaris
Ik ben jurist en werk als hoogleraar aan de Nijmeegse Rechtenfaculteit. Drie jaar geleden zijn mijn vrouw en ik in ’s-Hertogenbosch komen wonen. Onmiddellijk daarna ben ik lid geworden van de Bossche herensociëteit in de Peperstraat, Ridder van het Heilig Graf van Jeruzalem én Broederheer van de Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament in de Sint-Jan. Hierdoor voel ik mij al erg thuis. En vanaf nu zet ik mij graag in als lid van het kerkbestuur, met onze prachtige kathedraal als monumentaal baken van ons waardevolle katholieke geloof.
Rutger Jans
Bouwzaken en restauratie
Ik ben voorzitter van de Instandhoudings-commissie en de Commissie Onderhoud en Beheer. Ik ben getrouwd met Maaike Teeuwen, en ik heb drie kinderen. Ik ben actief in diverse besturen en ben de afgelopen twee jaar ook burgerraadslid in de gemeente Vught. Graag wil ik mij inzetten voor een warme, gastvrije, open geloofsgemeenschap waarvan de Sint-Jan het kloppend hart is.
Guus Dankers
Penningmeester
Eind 2018 ben ik gepensioneerd na vijfenveertig jaar als registeraccountant bij een groot internationaal kantoor gewerkt te hebben. Ook heb ik altijd bestuursfuncties in de stad en daarbuiten vervuld. Momenteel verdeel ik mijn tijd tussen een aantal bestuurs- en adviesfuncties, het oppassen op onze vijf kleinkinderen en het met de camper erop uit trekken. Ik heb een groot deel van mijn leven in de parochie gewoond en ben zelfs in de jaren zestig acoliet in de Sint-Jan geweest en deed er mijn plechtige communie en vormsel. Momenteel woon ik met mijn vrouw Ellen in het Paleiskwartier. Ik ga mij inzetten voor een duurzaam stabiele financiële situatie van de parochie, wat in deze tijden een hele uitdaging is.
Laura de Vaan
Communicatie
Ik heb Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na mijn studie heb ik aan dezelfde universiteit promotie-onderzoek gedaan. In 2017 heb ik mijn proefschrift succesvol verdedigd. Naast dit onderzoek was ik ook actief als handbikester. Ik ben driemaal wereldkampioen tijdrijden geworden (2011, 2015 en 2018). Ik heb ook deelgenomen aan de Paralympische Spelen (2008, 2012 en 2016). In 2020 heb ik mijn topsportcarrière beëindigd. Sinds 2020 werk ik bij de afdeling Communicatie van Waterschap Rivierenland. In 2004 leerde ik mijn man en de Sint-Jan kennen. Vanaf het eerste moment voel ik mij thuis in de Sint-Jan.
Caroline Pardoel
Caroline Pardoel
Vrijwilligersbeleid
Ik woon in ’s-Hertogenbosch en werk als juriste bij de Provincie Noord-Brabant. De Sint-Jan is echt mijn thuisbasis. Ik ben in deze mooie kathedraal gedoopt door plebaan Van Susante en zing vanaf mijn negende jaar met veel plezier bij de Schola Cantorum. Als lid van het kerkbestuur wil ik graag mijn bijdrage leveren aan een parochie die voor iedereen hartelijk, gastvrij en open is.
Mia Hemmink
Ambtelijk secretaris
Ik ben geboren en getogen in 's-Hertogenbosch en woon in de nabijheid van de Sint-Jan, die ik vanaf mijn appartement in het oog kan houden. Vanaf mijn pensionering in 1998 ben ik ambtelijk secretaris van het kerkbestuur van de parochie H. Johannes Evangelist. In die hoedanigheid ondersteun ik leden van het kerkbestuur met secretariële werkzaamheden en met de verslaglegging van vergaderingen en diverse bestuurlijke besprekingen met zakelijke relaties. Ik verzorg afspraken, voer correspondentie en regel allerlei zaken die zich voordoen.