H. Leonardus Vechel herdacht

Op zondag 10 juli 2022 werd een speciale Eucharistieviering opgedragen om de Martelaren van Gorcum en in het bijzonder H. Leonardus Vechel te herdenken. Broeder Theo van Adrichem ofm, minister-provinciaal van de Franciscanen was hoofdcelebrant en familieleden van H. Leonardus Vechel waren aanwezig.

Voor de gelegenheid was een schilderij uit het Stadsklooster San Damiano opgesteld naast het altaar alsook een borstbeeld met een relikwie van H. Leonardus. Bij de intocht werd nog een tweede relikwie meegedragen die samen met het document van de heiligverklaring een plekje kreeg voor het schilderij.

Proclamatie

Voorgelezen door vice Provinciaal van de Franciscanen br. Wim Pot

Op 9 juli 1572,
1539 jaar na de kruisdood van onze Heer Jezus Christus,
1508 jaar na de kruisiging van Petrus en
1505 jaar na de onthoofding van Paulus,
1314 jaar na de marteldood van de diaken Laurentius en
818 jaar na de moord op Bonitatius en gezellen,
139 jaar na de smartelijke dood van Liduina van Schiedam,
werden bij Brielle 19 priesters en kloosterlingen –
voor het merendeel inwoners van Gorcum –

Gedood vanwege hun getuigenis omtrent de tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie en het gezag van de Paus als zichtbaar hoofd van de Kerk. Het teken van eenheid, dat Jezus ons naliet om zijn band van liefde met de Vader en met ons levend te houden, werd teken van verdeeldheid; De naam van Petrus werd aanleiding tot broedermoord.

Zo leven zij onder ons voort en wij noemen hen: De heilige Martelaren van Gorcum, Pastoor Leonardus Veghel, zijn kapelaan Nicolaas Poppel en de priester Govaert van Duynen, als mede de gardiaan van de franciscanen Nicolaas Pieck met 10 medebroeders: de paters Hieronymus van Weert, Theodorus van Emden, Nicasius van Heeze, Willehad de Deen, Govaert van Melver, Antoon van Weert, Frans Roy, Antonius van Hoornaar de broeders Pieter van Assche en Cornelis van Wijck, alsmede de augustijner monnik Jan van Oisterwijk.

Na hun arrestatie werden aan hun gezelschap toegevoegd de dominicaan Johannes van Keulen, pastoor te Hoornaar, de norbertijn Adrianus van Hilvarenbeek, pastoor te Monster met zijn kapelaan Jacobus Lacops, en pastoor Andries Wouters van Heinenoord.

Vandaag 450 jaar na hun marteldood bijeengekomen om hen te eren en hun geloofsgetuigenis te vieren.

Op de plaats van duisternis en dood werd voor hen de deur geopend naar het licht en het eeuwig leven.

Onderstaande fotoserie is weer gemaakt door Wim Koopman.