Goede Week begonnen

Met de plechtige hoogmis van Palmzondag heeft mgr. De Korte in een volle Sint-Jan een aanvang gemaakt met de plechtigheden van de Goede Week.

De viering opende met de zegening van de palmen en de processie waarmee de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht. In de processie liepen ook de Eerste Communicantjes met hun palmpaasstokken. mee. Op deze website staat het volledige overzicht van alle vieringen in de Goede Week en met Pasen.

U bent van harte uitgenodigd om deze belangrijke dagen met ons mee te vieren. De dagen van het lijden, sterven en verrijzenis van onze Heer.