Gebed tot Sint-Clara en Sint-Nicolaas

Zondag 20 november, hoogfeest van Christus Koning, meert de stoomboot van Sinterklaas aan in ’s-Hertogenbosch. Aansluitend volgt zijn intocht in de stad. Het organiserend comité heeft ter voorbereiding een bezoek gebracht aan de Sint-Jan. Volgens goed gebruik werden een worst en een witte brood als geofferd bij het beeld van de heilige Clara. Daarbij de bede van de plebaan om goed weer komende zondag en voor een mooi Sinterklaasfeest voor jong en oud. Dat het een feest van verbroedering mag zijn.

Er werd vervolgens halt gehouden bij het beeld van de heilige Nicolaas alwaar de plebaan enkele woorden sprak over diens leven. Op de plebanie werd een moment stilgestaan bij de kostbare Nicolaasrelikwie. Vol verwachting klopt nu ons hart.