Feestelijke viering initiatie-sacramenten

Zondag 23 juni stond de hoogmis in de Sint-Jan in het teken van de viering van de initiatie-sacramenten. Acht jongeren, de meesten verbonden met de jongerengroep van de parochie, ontvingen deze sacramenten. Drie van hen ontvingen zowel doop, vormsel en Eucharistie. Twee bekrachtigden door vormsel en Eucharistie hun toetreding tot de RK Kerk. Zij ontvingen het doopsel in één van de protestantse kerken. De laatste drie, gedoopt in de RK Kerk voltooiden hun initiatie door het ontvangen van het vormsel en de Eucharistie.

Mgr. Hurkmans, emeritus bisschop van ‘s-Hertogenbosch, was de bedienaar van de sacramenten. Een bijzondere dag voor onze parochie. Nadat vorig jaar vier jongeren in de Kerk werden opgenomen, nu opnieuw een aantal jongeren dat heel bewust kiest voor de weg van het geloof. In september starten vijf jongeren/jongvolwassenen met hun voorbereiding op toetreding tot onze Kerk.

De plebaan sprak aan het einde van de plechtigheid , met fraaie zang van de Schola Cantorum, zijn dank aan God uit voor allen die zich vandaag laten raken door de liefde van Christus. Het geloof, zo sprak de plebaan, geeft vreugde, hoop en vetrouwen in het leven.