Feestelijke reünie Schola Cantorum

Bij gelegenheid van 750 Jaar Koormuziek hield de Schola Cantorum op zondag 21 april een reünie voor iedereen die zingt of heeft meegezongen bij de Bossche schola.

Uiteraard begon de dag met het opluisteren van de Eucharistieviering waarbij het podium nog maar net alle zangers kon herbergen. Vele reünisten namen de gelegenheid te baat om nog een keertje mee te zingen.

Detail: na de inbraak in de koepel boven het altaar is het luik met daarop het Alziend Oog verwijderd om gerepareerd te worden.

Na de H.Mis begaven de huidige en de oud-scholaleden zich naar het Sint-Janshuis achter de kathedraal voor het verdere programma.