Feestelijke Eucharistie b.g.v. achtste eeuwfeest

Komende zondag, 4 september, is er om 11 uur een speciale Eucharistieviering in de Sint-Jan uit dankbaarheid bij het achtste eeuwfeest van dit Godshuis. Mgr. De Korte is hoofdcelebrant in concelebratie met Mgr. Mutsaerts, de hulpbisschop en emeritus-bisschop Mgr. Hurkmans.

Naast de plebaan zullen diverse priesters concelebreren. Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, van broederschappen en andere met de kathedraal verbonden instellingen zijn aanwezig. Allen die de Bossche kathedraal een warm hart toedragen nodigen wij van harte uit.

Tijdens deze viering wordt voor het eerst de hymne gezongen die Chris Fictoor voor dit jubileum heeft geschreven en gecomponeerd. De Schola Cantorum verzorgt de liturgische zang.

Na de H. Mis is iedereen genodigd in de tuin van het Sint-Janscentrum voor een samenzijn.

800 jaar Sint-Jan