Feestelijke Driekoningenintocht

Zondagavond 7 januari vond onder grote belangstelling de honderdste Driekoningenintocht plaats. Vanaf de Markt vertrok even na 17.00 uur een grote stoet met gilde, broederschappen, herders met schapen, herdersorkest, Jozef en Maria, paarden en als sluitstuk de Koningen Caspar, Melchior en Balthasar omgeven door pages en edelvrouwen.

Hoog gezeten op hun kamelen begroetten zij de honderden kinderen en andere belangstellenden langs de route. De tocht voerde naar de Sint-Jan. De klokkenluiders van de kathedraal kondigden de komst van de Wijzen uit het Oosten feestelijk aan. De bisschop ontving de Driekoningen in de tuin van de Sint-Jan. In de kathedraal, sfeervol verlicht met honderden kaarsen, werden de Driekoningen vervolgens ontvangen door de plebaan. Een korte viering, met de zegen van de bisschop, sloot de feestelijkheden rond de intocht af.

De kinderen van de Schola Cantorum verzorgden de kerstzang. Na afloop maakten Caspar, Melchior en Balthasar van de gelegenheid gebruik om de Avontuurlijke Klim aan te doen. Vanwege de honderdste intocht waren de Koningen geheel in het nieuw gestoken. De prachtige kleding is een echte verrijking. Het Driekoningenfeest was de kroon op een mooie kerstperiode in de Sint-Jan!