Feest van de Kerkwijding

Donderdag 25 augustus viert het bisdom van ’s-Hertogenbosch de verjaardag van de kerkwijding van de Sint-Janskathedraal. Voor iedere kerk is dit een belangrijk feest. Voor de kathedrale kerk zelfs voor heel het bisdom. De kathedraal is immers de Moederkerk van het diocees.

Donderdag 25 augustus

Op donderdag 25 augustus vieren we in de Sint-Jan het feest van de kerkwijding tijdens de Eucharistievieringen van 8.30 en 12.30 uur.

Zondag 4 september

Vanwege het achtste eeuwfeest van de Sint-Jan vieren we het feest van de kerkwijding op heel plechtige wijze op zondag 4 september om 11.00 uur. Na de plechtige Eucharistieviering is iedereen van harte welkom voor een kopje koffie of thee in de tuin van het Sint-Janscentrum.

NB. Er is deze zondag dus één Eucharistieviering om 11.00 uur.
De normale vieringen van 10.00 en 12.00 uur komen te vervallen.

Apostelkruisjes

Op de verjaardag van de kerkwijding zijn de twaalf apostelkruisjes in de Sint-Jan met bloemenkransen en brandende kaarsen getooid. Eens werden bij de kerkwijding op deze plaatsen de muren gezalfd met het H. Chrisma. Zo werd de kerk geconsacreerd tot een heilige plaats, Gods woning onder de mensen. Ons geloof stoelt op het geloof dat ons door de apostelen is overgeleverd: voor iedere apostel een kruisje en een kaars.