Feest H. Leonardus Vechel en volwassenen doop

Op 9 juli viert de Kerk in ons land het feest van de HH. Martelaren van Gorcum. Onder hen de in Bossche Postelstraat geboren Leonardus Vechel. Hij was tijdens het proces dat leidde tot hun veroordeling de woordvoerder van de in totaal 19 priesters en religieuzen. Om hun geloof in Christus’ werkelijke tegenwoordigheid in de Eucharistie en hun trouw aan de Paus stierven zij uiteindelijk de marteldood in Den Briel.

Martelaar betekent ‘getuige’. Getuigenis geven van je geloof. Het was daarom ook heel mooi dat wij vandaag drie jong volwassenen door de Doop, het Vormsel en de Eucharistie in de Kerk mochten opnemen. Zij, en alle gedoopten, zijn vandaag de getuigen van Jezus Christus. Een van harte proficiat voor onze dopelingen. Wij hopen dat zij zich spoedig thuis weten in onze parochie.