Expositie in kooromgang geopend

Vanaf dibderdag 28 april is in de kooromgang van de Sint-Jan de expositie Reflecties van Geloof te zien. Wandassemblages, hedendaagse iconen, van de hand van kunstenaar Harry Verhoeven. Een verhaal van geloof. Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch en bevriend met de kunstenaar, nam het initiatief voor deze expositie. Dagelijks te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden.

In de kooromgang van de Sint-Jan krijgen de wandassemblages een extra dimensie door de sacrale sfeer van de middeleeuwse, gotische kathedraal: voor de kunstenaar een uitgelezen kans om er zijn werk te mogen exposeren en voor de bezoeker een unieke kans om zijn werk in deze gewijde omgeving te mogen genieten.

De tentoonstelling is te bezoeken van maandag tot en met zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Voor groepen van minimaal 20 personen bestaat de mogelijkheid om tegen betaling uitleg te krijgen over de achtergronden van deze tentoonstelling. Aanvragen hiervoor dienen gericht te worden aan sintjan@eyckehorst.nl
Meer informatie op de website studio-eyckehorst.nl