De Kathedraalschool

Gods liefde leren leven. Onder dit motto is in oktober 2021 de kathedraalschool van start gegaan. Inmiddels dient zich een nieuw studiejaar aan: 2022-2023. Naast de liturgie en de diaconie is de geloofsvorming of catechese een belangrijk onderdeel van het katholieke geloof. Catechetische scholing is erop gericht dat het geloof van de mensen uitgroeit tot een levend, bewust en werkdadig geloof. Dit gebeurt door het toelichten van de H. Schrift en de Traditie (Christus Dominus, nr 14).

Een breed aanbod van geloofsvorming

In het beleidsplan van onze parochie neemt deze geloofsoverdracht een belangrijke plaats in. Naast de catechese in aanloop naar het ontvangen van een sacrament (huwelijk, doop, eerste communie en vormsel) is een meer permanente geloofsvorming van groot belang.

Als parochie willen wij inzetten op deze geloofsvorming met een breed aanbod: bijbelavonden, een geloofscursus, bezinningsavonden en meer. Het geheel van deze activiteiten hebben wij samengebracht onder de naam ‘Kathedraalschool – Gods liefde leren leven’.

Vanuit de Middeleeuwen waren kathedralen niet alleen plaatsen waar het geloof werd gevierd, het werd er ook onderwezen. Dit nieuwe initiatief van de Kathedraalschool wil in die traditie staan.

Open voor alle gelovigen

De kathedraalschool is een initiatief van het pastoresteam van de Sint-Jan. Alle parochianen zijn welkom. Als parochie van de kathedraal hebben we ook een brede uitstraling naar het hele bisdom. Het aangeboden programma staat open voor alle gelovigen uit ons bisdom. In dit kader wordt ook een kostercursus aangeboden.

Geloofsvorming is van wezenlijk belang voor de toekomst van onze parochie en van de Kerk in het algemeen. Wij nodigen u van harte uit om Gods liefde te leren leven. Wij hopen u bij één of meerdere activiteiten te mogen ontmoeten. Van harte welkom!

Hieronder kunt de brochure downloaden (PDF), met het complete aanbod van de Kathedraalschool (2022-2023).