Chrismamis 2024

Woensdagavond 27 maart was onze parochie gastheer voor heel het bisdom van ’s-hertogenbosch bij gelegenheid van de jaarlijkse Chrismamis. In concelebratie met de Mgr. Hurkmans, Mgr. Mutsaerts, de abten en vele priesters uit ons bisdom vierde Mgr. De Korte de Eucharistie. Naast het pastorale kader, in al z’n geledingen, waren ook veel vertegenwoordigers van de parochies uit het bisdom present.

De H. Oliën voor de bediening van de sacramenten werden gezegend en gewijd en de aanwezige priesters hernieuwden hun wijdingsbeloften. Vanuit de parochies werden gaven aangedragen voor de voedselbank.

De Chrismamis als dé belangrijkste diocesane viering van het jaar leidt ons naar het Paastriduüm dat vanavond om 19.30 uur in de Sint-Jan begint met de plechtige viering van Witte Donderdag: de instelling van de Eucharistie, het priesterschap en het gebod van de naastenliefde.