Carnavalsmis 2024

In een overvolle Sint-Jan vond zondagmorgen de jaarlijkse Carnavalsmis plaats. Samen met de beide diakens, Tim Bangert en Wilchard Cooijmans, ging de plebaan hierin voor. Ook dit jaar heeft de plebaan weer een groep uit de Bossche/Oeteldonkse samenleving in het zonnetje gezet: de mantelzorgers.

Een bijzondere groep mensen die niet zo vaak op de voorgrond treden. In onze Ouwe Sint-Jan kregen zij de eer die zij verdienen. Eén op de vier Oeteldonkers is mantelzorger. Met een verwijzing naar de Barmhartige Samaritaan werd hun goede werk onderstreept.

Na afloop van de Carnavalsmis luidden de klokken van de Sint-Jan het Feest der Feesten in gingen velen op weg om Prins Amadeiro in te halen.