Broeder Rangel, koster

Omdat ik de aanwezigheid van de Verrezen Heer sterk ervaar in de Sint-Jan kom ik wekelijks in de Sint-Jan. Als Franciscanen vinden wij de band tussen een stadsklooster en een stadsparochie heel belangrijk. Koster worden in de Sint-Jan is een mooie gelegenheid om deze band waar te maken. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan het levendige centrum van ons geloof hier in onze stad.
Broeder Rangel

Ik ben in 1974 geboren op Aruba. Na de middelbare school ben ik meteen gaan werken. Ik ben eerst bij een bank gaan werken en daarna bij de OHRA verzekeringen. Ik heb hier de assurantie B cursus gedaan. Daarnaast maakte ik kennis met het gedachtegoed van Franciscus van Assisi. Ik wist toen nog niet dat ik zijn volgeling zou worden. Zesentwintig jaar geleden heb ik de keuze gemaakt om naar het klooster te gaan in Nederland. In 2022 is het precies 25 jaar geleden heb ik het Franciscaanse habijt heb mogen ontvangen.

Na mijn vormingsjaren ben ik naar Megen gestuurd. Ik heb hier bijna 20 jaar gewoond en gewerkt. In die jaren ben ik in zorg gaan werken en heb ook mijn verzorgende diploma behaald. Daarnaast heb ik in Megen een tweejarige cursus gevolgd van de Geestelijke weg. Na die cursus werd ik lid van de commissie van de geestelijke zorg van Brabant Zorg. Met het feest van Pinksteren 2018 ben ik van het klooster van Megen uitgezonden naar het nieuwe stadsklooster in Den Bosch.