Benoeming diaken Wilchard Cooijmans

De benoeming van de nieuwe diaken, als opvolger van diaken Vladimir Palte, is rond. De bisschop zal per 1 september diaken Wilchard Cooijmans (1964) benoemen tot fulltime diaken voor onze parochie. Hij heeft een ruime pastorale ervaring: pastoraal werker in Hoogerheide-Woensdrecht, diaken te Geldrop en sinds 2013 diaken van de H. Odaparochie van Sint-Oedenrode / Son en Breugel.

Diaken Tim Bangert blijft, zoals nu al het geval is, parttime aan onze parochie verbonden. Gedrieën zullen de beide diakens en de plebaan de diverse werkvelden van het pastoraat gaan verdelen.

Op zondag 27 augustus neemt Vladimir Palte afscheid als diaken van de parochie. Hij gaat per 1 september met emeritaat. In de Hoogmis van 10.00 uur staan we daarbij stil. Aansluitend is er voor eenieder gelegenheid om diaken Palte te danken voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij onze parochie.

Op 1 september begint Wilchard Cooijmans als diaken in onze parochie. Op zondag 3 september zal zijn presentatie in de Sint-Jan plaatsvinden tijdens de beide zondagsmissen.

Dankbaar voor het vele dat Vladimir heeft gedaan gedurende vele jaren kijken we met evenveel vertrouwen naar de komst van zijn opvolger.

Plebaan Vincent Blom