Actueel

Hieronder vind u de laatste informatie betreffende de Sint Jan.

Landelijke kathedralen- en basiliekendag

In het kader van Sint-Jan 800 jaar Zaterdag 21 mei staat weer in het teken van ‘Sint-Jan 800 jaar’.  Deze dag zijn de Nederlandse kathedralen en basilieken uitgenodigd om het achtste eeuwfeest van de Sint-Jan mee te vieren.  De Bossche Sint-Jan is kathedraal en basiliek. In Nederland zijn er zeven kathedralen, want er zijn zeven …

Lees verder

Dankviering heiligverklaring Titus Brandsma

Zondag 15 mei is pater Titus Brandsma heilig verklaard in Rome. Ter gelegenheid van de heiligverklaring vindt er op zondag 22 mei een nationale dankviering plaats in de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch. Bij de dankviering is een delegatie van de Nederlandse bisschoppen aanwezig. De Generale Overste van de Karmelorde is aanwezig. Ook zijn de prior-provincaal en …

Lees verder

Orgelconcert Hans Leenders

Op dinsdagavond 24 mei is het eerste orgelconcert van het seizoen 2022 op het groot orgel van de kathedraal. Onder het motto Veni Creator, Kom Heilige Geest speelt de cantor-organist van de Maastrichtse Lievevrouwebasiliek, Hans Leenders, een gevarieerd programma. Leenders is ook docent aan het Maastrichts conservatorium. Het gaat om werken uit de zeventiende en …

Lees verder

Bidtocht met de Zoete Moeder

Na twee jaar zonder bidtocht werd op zondag 8 mei 2022, tevens Moederdag en Roepingenzondag, weer de Bidtocht met de Zoete Moeder gelopen door de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Behalve voor de Zoete Moeder van Den Bosch was er ook aandacht voor de aanstaande heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei in Rome. Van Titus was …

Lees verder

Meimaand feestelijk geopend

Traditiegetrouw wordt op de vooravond van mei de meimaand geopend. Tijdens een Eucharistieviering op zaterdag 30 april om 19.00 uur werd het Mariabeeld vanuit haar kapel naar voren gebracht en op een voetstuk bij het altaar geplaatst. De viering werd ondersteund door de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch, Gilde De Oude Schuts, …

Lees verder

Palmpasenviering met de Communicanten

Dit jaar kunnen we de vie­rin­gen van de Goede Week en Pasen weer fysiek in de kerk vieren. Op zon­dag 10 april 2022 werd in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch weer de tra­di­tio­nele Intocht met Palmpaasstokken gehou­den met de kin­de­ren die zich voor­be­rei­den op hun Eerste Heilige Communie.

Lees verder

Maria, baken van hoop en troost

De traditionele meimaand-activiteiten en -rituelen kunnen dit jaar als vanouds doorgang vinden. Dit tot grote vreugde van De Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. Bovendien verschijnt de Zoete Lieve Moeder dit jaar voor het allereerst in haar nieuwe, blauwe mantel: de mantel van Hoop en Troost, die speciaal ontworpen is ter herinnering aan …

Lees verder

Jubileumjaar Sint-Jan 800 jaar van start

Zondag 17 april heeft burgemeester Jack Mikkers samen met bisschop De Korte en plebaan Vincent Blom het jubileumjaar geopend. Dit gebeurde na de Hoogmis van Pasen. De burgemeester hield een korte toespraak in de kerk. Daarna ging iedereen naar buiten. Met het hijsen van de vlag is het jubileumjaar officieel begonnen. Heel 2022 staat in …

Lees verder

Carnavalsmis Oeteldonk

Met de Carnavalsmis van zon­dag 27 februari was de Sint-Jans­kathe­draal voor het eerst sinds de ver­soe­pe­ling van de corona­maat­re­ge­len op 25 februari weer helemaal gevuld. Zoals ge­woon­lijk was het weer een bont uitgedoste menigte in hoofd­za­ke­lijk de kleuren rood, wit en geel. Voor­af­gaand aan de vie­ring maakte de ple­baan van de gelegen­heid gebruik om de nieuwe bus …

Lees verder

De Kathedraalschool geloofsvorming

Gods liefde leren leven. Onder dit motto is in oktober 2021 de kathedraalschool van start gegaan. Naast de liturgie en de diaconie is de geloofsvorming of catechese een belangrijk onderdeel van het katholieke geloof. Catechetische scholing is erop gericht dat het geloof van de mensen uitgroeit tot een levend, bewust en werkdadig geloof. Dit gebeurt door het toelichten van de H. Schrift en de Traditie (Christus Dominus, nr 14).

Lees verder

Onthulling mantel van de Zoete Moeder

Tallozen waren tijdens de coronapandemie op zoek naar bescherming; velen zochten die in de Sint-Janskathedraal, bij het beeld van de Zoete Moeder. Ook in vroeger tijden werd Maria bij epidemieën aangeroepen ter bescherming: al eeuwenlang staat zij symbool voor troost, zorg, bescherming en hoop.

Lees verder

Bijzondere kruisweg in de Sint-Jan

Met Pasen is in de St. Jan van ’s-Hertogenbosch DICX Kruisweg te zien. Dick Evers bestudeert al jaren het lijdensverhaal, de persoon van Jezus Christus (zoon van God) en de staties van de Kruisweg. Hij verbleef hiervoor een paar keer per jaar in een klooster, met name in Monastère de Chevetogne (B) en Abdij Sint-Benedictusberg …

Lees verder