Alziend Oog in restauratie

Bij de brute inbraak in de koepel van de Sint-Jan, begin april van dit jaar, is veel schade aangericht. Vier glas-in-loodramen onherstelbaar vernield en ook het Alziend Oog van God, dat aan de zoldering van de koepel is bevestigd liep flinke schade op.

Medewerkers van Nico Bont hebben nieuwe houten stralen aangebracht zodat Het Oog weer ‘in model’ is. Een restauratie-deskundige heeft de nieuwe houtdelen in originele kleuren teruggebracht en tegelijk het Alziend Oog en de stralenkrans schoongemaakt.

Over enige tijd straalt Gods Alziend Oog weer hoog vanuit de koepel en komen de woorden die Koning Salomo uitsprak bij de inwijding van de tempel van Jeruzalem weer tot leven: ‘Laat uw oog, O Heer, dag en nacht waken over deze tempel en over dit heiligdom waarvan Gij gezegd hebt dat uw Naam daar zou wonen, en luister naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats tot U richt. (1 Kon. 8, 29)