13 juni 2023

Sint-Jansavonden: De Eucharistie

De Sint-Jansavonden zijn een onderdeel van de Kathedraalschool. Op de dinsdagavonden 13 en 20 juni 2023 zijn de avonden gepland over de Eucharistie.

Rond Sacramentsdag gaan twee avonden over de Eucharistie: wat we vieren, de opbouw van de liturgie van de Eucharistie met de diverse riten, symbolen en handelingen. De avonden zijn bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in het sacrament van de Eucharistie. Tevens zijn deze avonden aanbevelingswaardig voor hen die actief zijn in de liturgie als lector, acoliet of koorzanger.