2 juni 2024

Sacramentsprocessie rondom de Sint-Jan

Op 2 juni vindt de jaarlijkse Sacramentsprocessie rondom de Sint-Jan plaats. In een korte stoet door de straten rondom de kathedraal zal de in 1480 opgerichte Aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament samen met andere katholieken het Allerheiligste Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus vieren.

Tijdens de processie lopen onder andere hulpbisschop Mgr. R. Mutsaerts, plebaan Blom en diverse diakens en acolieten mee. De geconsacreerde Hostie wordt in een monstrans geplaatst en gedragen onder een baldakijn en wordt uiteindelijk op een rustaltaar geplaatst voor aanbidding en zegening.

De processie start na de Heilige Mis van 10.00 uur en gaat van de Luipoort van de Sint-Jan via de Parade, Choorstraat, Sint-Janskerkhof en de Hinthamerstraat naar de tuin bij het noordertransept van de Sint-Jan. Aan de processie wordt tevens deelgenomen door een aantal andere broederschappen, zoals de Broederschap van Sint-Jan te Laren en de Broederschap van Onze Lieve Vrouwe te ’s-Hertogenbosch, een aantal Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem, het Gilde van het Venerabel Sacrament te Hilvarenbeek alsmede Minderbroeders Franciscanen en Zusters van de Congregatie Dochters van Maria en Joseph. Daarmee is de processie groter dan in voorgaande jaren.  De Eerste Communicantjes van dit jaar lopen ook mee. Hen wacht in de Sint-Janstuin ranja met een ijsje alsook voor alle belangstellenden koffie of thee met cake. Zo wordt het katholieke geloof op een mooie, open manier gevierd.

Wees welkom om mee te lopen.