11 juni 2023

Sacramentsdag en -processie

Op zondag 11 juni viert de Kerk in onze streken het hoogfeest van Sacramentsdag. De eigenlijke dag is de tweede donderdag na Pinksteren. In de ons omringende landen wordt deze dag nog steeds in ere gehouden en is het een vrije dag. De Nederlandse Kerkprovincie viert het op de tweede zondag na Pinksteren.

Ook dit jaar organiseert de Aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament weer een Sacramentsprocessie om de Sint-Jan. Dit jaar volgt deze processie op de feestelijke Eucharistieviering van 12.00 uur. Na de H. Mis is eenieder van harte uitgenodigd om in de processie aan te sluiten.

De route is: Torenstraat – Parade – Choorstraat – Sint-Janskerkhof – Hinthamerstraat. Voor het noorderportaal volgt dan de zegen met het H. Sacrament. Mgr. Hurkmans, emeritus-bisschop van ’s-Hertogenbosch is de hoofdcelebrant. De Schola Iuventatis o.l.v. rector cantus Jeroen Felix verzorgt de zang.

De leden van de Aloude Broederschap spreekt de wens uit dat velen zich bij de processie aansluiten. Na afloop is er ontmoeting met koffie/thee/ijs in de tuin van de Sint-Jan.