7 juli 2023

Priesterdag bisdom

Dit jaar valt de priesterdag van het bisdom van ’s-Hertogenbosch opnieuw samen met het feest van de Zoete Moeder op 7 juli. Om 12.30 uur is er een plechtige pontificale Eucharistie waarbij aartsbisschop Bert van Megen hoofdcelebrant is.

Mgr. Van Megen, priester van het bisdom Roermond, is als nuntius werkzaam in Kenia en Zuid-Soedan en tevens Vaticaans vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties (Habitat). Aartbisschop Van Megen is spreker op de priesterdag en hoofdcelebrant in de feestelijke Eucharistie in de Sint-Jan.