7 juli 2023

Inwijding nieuw beeld op beeweg

Vrijdag 7 juli 2023 is de Feestdag van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. En de start van de Noveen, de negendaagse verstilde bidtocht/tijd die met deze feestdag samenhangt. Iedereen bent van harte uitgenodigd om een of meerdere dagen op uw wijze de route van de 14e-eeuwse Beeweg te lopen, individueel of samen met iemand, en ook uw kaars met bijbehorend gebed al dan niet dagelijks aan te steken in de Mariakapel van onze Sint Jan.

Wooncomplex Amadeiro

Vrijdag 7 juli is een dag die door de eeuwen heen zeer verschillend maar altijd met overtuigende diepgang door de Bossche bevolking is gevierd. Zo ook dit jaar maar dit jaar met een echt heel bijzondere tint. Dat betreft de onthulling en inzegening van een nieuw Mariabeeld met kindje Jezus op de hoek van de Oude Hulst en de Prins Bernardstraat bij het nieuwe wooncomplex Amadeiro. ‘Maria bij de Oude Hulst’ zoals we het Mariabeeld daar in ieder geval voor nu tijdelijk noemen.

Vanuit de bouwers Boelens-de Gruyter van Amadeiro en met medewerking van Erfgoed ‘s-Hertogenbosch is in overleg met de Broederschap van Onze Lieve Vrouw aangesloten bij de beewegtraditie door het plaatsen van een nieuw Mariabeeld op/aan de nieuwbouw.

Gemaakt in de jaren ’80 van de vorige eeuw was het de bedoeling dat het Mariabeeld met kindje Jezus in een voormalige kapel kwam te hangen. Gelet op de gewijzigde bestemming van de kapel is dat niet doorgegaan. Nu krijgt het beeld een mooie plaats langs de route van de aloude 14e eeuwse beeweg, waar het zal worden ingezegend voorafgaande aan de feestelijke viering van 7 juli 19.00 uur waar iedereen uiteraard van harte welkom is.

Vanaf 18.00 uur zal door de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, de Plebaan, de bouwers en belangstellenden bij dit moment stilgestaan worden, waarbij ook dit beeld, voorafgaande aan de inzegening reeds zal worden opgesierd met de bekende blauw-witte vlag en het geel-witte bloemenboeket.

Plaats van bijeenkomst

Hoek Oude Hulst/Prins Bernhardstraat 18.00 uur of als u wilt meelopen vanaf de Sint Jan vanaf 17.55 uur bij de sacristie aan de Choorstraat.

Programma

  • 17.30 uur – Vertrek vanaf de Sacristie van de Sint-Janskathedraal
  • 18.00 uur aankomst.
  • Opening met kruisteken,
  • Korte inleiding door de Broederschap
  • Gebed ter inzegening,
  • Salve Regina,
  • Overdrachtswoord door dhr. R. Rombouts vanuit Boelens-de Gruyter, adjunct-directeur Zuid-Nederland
  • Zegen
  • Lied van de Zoete Lieve Vrouw,
  • Daarna terugkeer naar de Plebanie om vandaar uit de H. Mis om 19.00 uur in Sint Jan gezamenlijk bij te wonen ter ere van de Feestdag van de Zoete Moeder van Den Bosch.