Franciscus van Sales

In 2022 is het 400 jaar geleden dat de heilige Franciscus van Sales overleed. Franciscus was bisschop van het door de Reformatie verscheurde bisdom Genève. Hij investeerde in een gedegen intellectuele en spirituele vorming van zijn priesters en een grondige catechese van de gelovigen. Zijn gedrukte publicaties verschenen periodiek en worden beschouwd als de eerste katholieke krant ter wereld. Daarom is hij beschermheilige van de katholieke pers. Een heilige met actuele betekenis in een wereld vol van fake-news.

  • Maandag 12 december 2022 vanaf 19.30 uur in de Plebanie