14 juli 2024

Eerste Heilige Mis in de Sint-Jan

Op zondagmiddag 14 juli, vanaf 15.00 uur, vindt er in de kathedraal een bijzondere Neomistenmis plaats. Twee Franciscaner Minderbroeders zullen voor de eerste keer de H. Eucharistie opdragen. Op 6 juli ontvingen zij in Aleppo (Syrië) de priesterwijding.

De beide wijdelingen zijn niet alleen broeders bij de Franciscaanse Minderbroeders, maar ook tweelingbroers. Zij behoren tot de Custodie van het Heilig Land en maken deel uit van de Franciscaner gemeenschap bij de Heilig Grafkerk in Jeruzalem.

Deze kerk is gebouwd op Golgota, op de plaats waar Jezus gekruisigd en begraven werd. Belangrijker: het is de plaats van de verrijzenis. Omdat hun moeder in Nederland woont en de Franciscanen hun zetel hebben in onze binnenstad, lag de keuze voor de hand om juist in de Sint-Jan hun Eerste Heilige Mis te vieren.

Graag verwelkomen wij de beide Minderbroerders George Paulo Jallouf en Johnny Jallouf in onze parochie voor de viering van hun Neomistenmis. Deze Eucharistie wordt in het Arabisch gevierd. Na afloop kunt u van beide neomisten de zegen ontvangen. Natuurlijk zijn alle belangstellenden van harte welkom bij deze bijzondere viering.

Fotoserie van de priesterwijding in Aleppo