18 april 2023

Bijeenkomst jonge mensen, gezinnen

Regelmatig ontmoeten wij jonge mensen, al of niet met kinderen die tijdens de voorbereiding op een huwelijk of een doop aangeven hernieuwde interesse te hebben om het geloof een plaats in hun leven te geven.

De uitdaging is dan om een invulling te vinden die past bij deze tijd en ieders eigen mogelijkheden en voorkeuren. Daarbij kan het helpen anderen te ontmoeten die staan voor dezelfde uitdaging. Niet omdat er één oplossing is voor allen maar juist om elkaar te bemoedigen en inspireren.

Daartoe nemen wij het initiatief en nodigen  allen die zich aangesproken voelen en graag eens nader willen denken en spreken over de uitdaging die het is om in deze tijd en ondanks de drukte van alledag een plek en ruimte te creëren waarin je verbondenheid met de bron van alle leven nadere vorm kan krijgen.

Dinsdag 18 april 2023 om 19.30 uur

Dinsdag 18 april om 19.30 uur willen  wij  op de Plebanie (Choorstraat 1) bijeenkomen om elkaar te ontmoeten en te spreken over deze dingen waarvan we voelen dat ze belangrijk zijn maar waartoe we vaak maar niet komen.

Graag horen we van elkaar, delen we ideeën en zullen we vertellen wat wij als parochie kunnen betekenen. Schroom niet te komen, iedereen die zich herkent is welkom.

Aanmelden graag via secretariaat@sintjandenbosch.nl

Als u vragen heeft, bel of mail gerust.

Namens het team,  Tim Bangert, diaken.

(foto: Fauxels)